Home 2020-04-07T15:58:25+00:00

Empresa de poda i tala d’arbres, desbrossaments, neteja de parcel·les i treballs forestals

 • poda d'arbres
 • poda d'arbres amb cistella elevadora
 • poda d'arbres

Poda d’arbres.

La poda dels arbres és una de les principals intervencions que realitzem per tenir cura dels nostres arbres. Les podes ben realitzades garanteixen la salut i la seguretat de l’arbre dins del seu entorn. Una mala praxis pot fer emmalaltir l’arbre i debilitar la seva integritat, en conseqüència pot posar en risc persones i bens.

Els coneixements que ens ha donat l’arboricultura i la formació continuada ens permeten triar entre els diferents tipus de poda. Nosaltres com a podadors certificats (ETW) coneixem les necessitats de l’arbre i triem la poda més adient en cada cas, com per exemple:
Poda de plantació: Afavoreix la recuperació després de la plantació.
Poda de formació: Garanteix la salut de l’arbre des de la seva joventut.
Poda de conservació: Manté una forma semi lliure preservant la salut i la solidesa.
Poda de conservació i redimensionat: Manté una forma estructurada.
Poda de conversió: Canvia la forma d’un arbre.
Poda de reestructuració: Reestructura les formes mutilades, abandonades i decaigudes dels arbres

Poda de palmeres.

Les palmeres no són arbres i cal tenir una cura específica respectant la seva biologia. Els coneixements que ens ha donat l’arboricultura i la formació continuada ens permeten fer la millor poda. Nosaltres com a podadors certificats europeus (ETW) coneixem les necessitats de les palmeres i triem la poda més adient.

La poda de la palmera és una poda per estètica o per seguretat. Es poden podar les fulles més seques i els fruits.
La poda ens permet revisar la palmera i comprovar si està sana o bé està colonitzada per algun insecte o paràsit. En el nostre entorn, malauradament, moltes de les nostres palmeres s’han vist afectades per la plaga de l’escarabat morrut.

Tala d’arbres.

Utilitzem la tala d’arbres quan la seguretat de l’arbre i de l’entorn estan en risc. La tala d’arbres requereix coneixements específics per fer un treball amb seguretat i eficiència, nosaltres som un equip d’arboristes certificats amb molta experiència. Disposem de personal qualificat amb la certificació europea de treballs als arbres (ETW) tant amb tècniques de grimpada amb cordes com amb plataformes elevadores. També disposem dels certificats NPTC en treballs forestals, grimpada d’arbres i rescat.

Donem el servei de la tramitació de permís de tala d’arbres.
Si has de talar un arbre, t’oferim la possibilitat de convertir-lo en taulons de fusta per poder fer un moble com a record.
Hi ha diferents tècniques per talar un arbre i triarem una o altre depenent de l’arbre i de la seva ubicació com per exemple:

Tala per seccions controlades: Grimpant a l’arbre mitjançant material especialitzat anem tallant l’arbre per seccions
Tala amb grua: talem els arbres sencers o en grans seccions mitjançant grues de gran tonatge
Tala amb plataforma elevadora: Talem arbres per seccions controlades quan l’arbre no permet la seva trepa
Tala amb cabrestany: Fem un abatiment directe de l’arbre sencer dirigint la caiguda amb l’ajuda d’un cabrestany forestal
Tala directe mitjançant entalladures: Fem un abatiment de l’arbre sencer dirigint la caiguda fent entalladures de direcció i si cal fent ús de tascons i palanques d’abatiment

Tala de palmeres.

La tala de les palmeres es pot realitzar amb diferents tècniques i mitjans tot depenent de la palmera i del seu entorn. La tala de palmeres requereix coneixements específics per fer un treball amb seguretat i eficiència.

Nosaltres som un equip d’arboristes certificats amb molta experiència. Disposem de personal qualificat amb la certificació europea de treballs als arbres (ETW) tant amb tècnica de grimpada amb cordes com amb plataformes elevadores. Es poden realitzar tales de palmeres com per exemple: tales per seccions controlades, tales per abatiment directe, tales amb plataforma elevadora o tales amb grues de gran tonatge.

.

 • Tala arbres
 • tala d'arbres
 • tala d'arbres
 • tala d'arbres grans amb grua
 • Neteja de parcel·les i desbrossaments
 • Neteja de parcel·les
 • Neteja de parcel·les

Neteja i desbrossament de parcel·les.

Oferim el servei de neteja i desbrossament de parcel·les. Realitzem el desbrossament amb tractor o amb desbrossadora manual depenent del terreny. Som coneixedors de la normativa i apliquem els protocols establerts pels ajuntaments i altres estaments. També tramitem el permís de neteja de parcel·les o de tala d’arbres amb l’ajuntament si fos necessari.

Quin preu té netejar una parcel·la?

Moltes vegades ens pregunten, quin preu té netejar una parcel·la? Ens encantaria tenir un llistat de preus pels desbrossaments però és complicat sense fer una visita prèvia ja que cada parcel·la és diferent.

La forquilla de preus de desbrossament de parcel·les (d’uns 1000m2) pot estar entre 180 € i 750 €. En el desbrossament de parcel·les o terrenys més grans els preus per m2 són més baixos.

Hem de contemplar factors com l’accessibilitat de la maquinària al terreny (si pot desbrossar el tractor o serà tot treball amb desbrossadora manual), el desnivell (molt desnivell alenteix la feina), els metres, la densitat, el tipus de sotabosc i fins i tot si hi ha residus.

Quin preu té netejar una parcel·la per hores?

Uns 20 € / hora amb desbrossadora manual forestal equipada amb fulla, la més potent que es fabrica. El treball serà més o menys productiu depenent de la quantitat d’herba, matoll o arbustos del solar.

Quin preu té un tractor desbrossadora per hores?

El preu hora d’un tractor desbrossadora pot variar segons la potència que es necessiti al realitzar el treball. Les eines necessàries (desbrossadores d’herba o desbrossadores trituradores forestals de martells) també fan variar el preu hora de tractor.

Es podria dir que normalment el preu d’hora tractor està entre 50 € / hora i 65 € / hora en els treballs de desbrossament de parcel·les.

Quin preu té el m2 de desbrossament d’un terreny?

El preu del m2 de desbrossament pot estar entre els 0,10 € m2 i els 0,75 € m2. El tipus de maquinària que puguem fer servir, el tipus de vegetació i l’extensió del terreny són les variables que ens farà decidir el preu.

Com es realitza un desbrossament?

Sempre que es pugui amb tractor desbrossadora. Els costos són molt més baixos. En parcel·les on no pugui treballar un tractor (per inclinació o accés a el terreny) es poden realitzar amb desbrossadores tipus Orec que són desbrossadores amb motors de quatre temps i mida reduïda, semblant a un motocultor. Finalment, pels repassos i zones inaccessibles utilitzem la desbrossadora forestal manual.

Cal retirar les restes vegetals de l’estassada de les parcel·les?

No cal retirar les restes vegetals triturades d’herba, matoll o arbustos. Les estelles de l’estassada queden prou petites per no donar cap problema de risc d’incendi. La mesura de l’estella que nosaltres deixem al terreny és la que permet la normativa.

També oferim el servei de retirar les restes vegetals de les parcel·les amb camió grua forestal o amb camió amb tritutadora estelladora.

És recomanable utilitzar herbicides per la neteja de parcel·les?

Com a norma general és millor no utilitzar-los. Si s’aplica herbicida en una parcel·la amb matoll o arbustos quan l’herbicida faci efecte s’assecarà tot el sotabosc. Tota la vegetació seca augmentarà el risc d’incendi així que igualment s’hauria d’esbrossar i no seria gens rendible.

Al realitzar el tractament i polvoritzar l’herbicida és molt difícil no afectar plantes o arbustos que no es vulguin eliminar. Per poc aire que bufi, el núvol de polvorització de l’herbicida es torna incontrolable.

El glifosat és el principal principi actiu dels herbicides. Aquest químic pot ocasionar problemes de salut i altera el medi ambient, també cal tenir-ho en compte.

La llei prohibeix explícitament que s’apliqui herbicida en molts llocs i situacions, cal disposar de tota la informació abans de fer un treball amb herbicides. Utilitzar el desbrossament químic per mantenir una zona neta queda reduït a zones molt concretes.

Per fer els desbrossaments químics comptem amb el personal qualificat amb carnet d’aplicador de fitosanitaris i els corresponents equips de protecció individual.

És obligatori netejar el meu terreny?

Sí, és una obligació tenir els terrenys nets sinó l’ajuntament pot sancionar.

¿El meu veí no neteja la seva parcel·la que puc fer?

Moltes vegades la neteja de les parcel·les és promoguda pels veïns de la mateixa. El millor és posar-se en contacte amb el propietari de la parcel·la i parlar. No sempre és fàcil saber qui és el propietari del terreny, en aquests casos és millor que l’ajuntament faci d’intermediari.

 

Quina és la millor època de l’any per desbrossar les parcel·les?

En qualsevol època de l’any es poden realitzar desbrossaments. Tenint en compte que l’època més perillosa pel que fa als incendis seria l’estiu, el millor seria anticipar els treballs. La primavera és un bon moment. Si es vol fer a l’estiu, es corre el risc que els permisos per poder treballar en època d’alt risc d’incendi quedin anul·lats temporalment per onades de calor que cada vegada són més freqüents.

¿Es pot netejar un terreny en l’època d’alt risc d’incendi forestal?

Sí, es pot en época d’alt risc d’incendi (de finals de primavera a principis de tardor) però és obligatori tramitar l’autorització dels treballs amb alt risc d’incendi al departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. Tant les parcel·les forestals com les parcel·les urbanes que estan a menys de 500 metres d’una zona forestal necessiten aquest permís.

Es pot fer foc per cremar la vegetació al netejar una parcel·la?

Entre el 15 d’octubre i el 15 de març demanant els permisos corresponents es pot fer foc per cremar les restes vegetals de la neteja dels terrenys, sempre que es compleixin les mesures de seguretat. Dit això, nosaltres en absolut recomanem aquesta pràctica. El risc de provocar un incendi amb la crema de les restes vegetals no val la pena. Un altre inconvenient és la gran quantitat de CO2 alliberat a l’atmosfera.

¿De qui és la responsabilitat si per un accident en els treballs de desbrossament es provoca un incendi?

Moltes empreses no tramiten el permís per esbrossar en època d’alt risc d’incendi ni tampoc disposen dels mitjans d’extinció. Si les empreses no tramiten el permís i per accident es provoqués un incendi, l’assegurança de responsabilitat civil de l’empresa no cobriria els danys. El propietari del terreny passaria a ser el responsable jurídic.

¿Cal que les empreses comprovin l’alerta d’incendis al realitzar treballs de desbrossament?

Sí, és obligatori, nosaltres comprovem cada dia el nivell d’alerta d’incendi al “Pla Alfa” dels agents rurals per saber les condicions de treball que se’ns imposen (horaris i mitjans d’extinció). Sempre portem tot el material d’extinció d’incendis necessari per a la realització dels desbrossaments i neteges de parcel·les.

Com es realitza un desbrossament per minimitzar el risc d’incendi?

Si la principal motivació de l’estassada és minimitzar el risc d’incendi en parcel·les amb molts arbres, és molt recomanable realitzar el desbrossament més l’aclarida dels arbres. Així reduïm al màxim el risc de propagació.

Què cal tenir en compte per realitzar el desbrossament d’un terreny?

Al realitzar els treballs d’estessada de sotabosc hem de tenir en compte diversos factors:

 • Classificació de la parcel·la. Saber si és urbana, forestal o agrària ens ajudarà a saber el tipus d’actuació. També sabrem amb quina administració hem de gestionar qualsevol tràmit que necessitéssim per a la realització dels treballs de desbrossament.
 • L’orografia de el terreny. Si el terreny té molta inclinació haurem de deixar un tant per cent d’arbustos o matolls en punts estratègics per evitar l’erosió en la parcel·la.
 • La presència de pous o zones perilloses. És molt important senyalitzar perfectament qualsevol zona de perill per a la seguretat dels operaris que realitzen els treballs de neteja i a posteriori per qualsevol persona.
 • Tipus de plantes i arbustos. En les neteges, hem d’eliminar les plantes especialment inflamables i hem de respectar les plantes, arbustos i matolls singulars.
 • La presència de fauna nociva i espècies invasores. Avui dia la vespa asiàtica (vespa velutina) és l’espècie invasora que més alarma provoca per la perillositat de les seves picades.

Quins motius tinc per desbrossar la meva parcel·la?

Principals motius de l’estassada i neteja de parcel·les són:

 • Neteja i desbrossament del terreny per obligació de l’ajuntament

Un motiu de desbrossament és un requeriment sol·licitat per l’ajuntament. Les notificacions tenen data límit d’actuació i amenaça de sanció. Nosaltres sempre ens posem en contacte amb el tècnic de l’ajuntament que va enviar el requeriment per tenir ben clar el seu criteri i evitar malentesos. Els motius solen ser risc d’incendi i problemes de salubritat.

 • Manteniment periòdic de parcel·les i jardins

El millor sense cap mena de dubte és realitzar un manteniment de la parcel·la. Els costos per actuació seran menors i la parcel·la sempre estarà en perfectes condicions.

 • Neteja de parcel·les per vendre-les

També netegem terrenys que es posaran a la venda. Normalment també ens demanen que podem els arbres.

 • Desbroç per a treballs de topografia i arquitectura

Els topògrafs i arquitectes solen demanar-nos treballs de neteja de terrenys per a facilitar els treballs de topografia, arquitectura, moviments de terra i construcció.

 • Neteja de terrenys per a empreses de jardineria

Donem el servei de desbrossament de parcel·les a moltes empreses de jardineria ja que nosaltres estem especialitzats en aquests treballs i els podem donar un molt bon preu i servei per als seus clients.

Treballs forestals.

A la nostra empresa realitzem treballs forestals per a la gestió i l’aprofitament sostenible dels nostres boscos. El nostre propòsit és que l’explotació dels boscos sigui un recurs renovable en forma de fusta, llenya o biomassa. Les franges de protecció contra incendis al voltant d’edificacions, les estassades de sotabosc, les aclarides d’arbres, l’esporga de refaldat, la tramitació i execució de plans tècnics de gestió i millora forestal i la rompuda de terrenys forestals són alguns dels serveis forestals que prestem.

Les franges de protecció contra incendis forestals

Les franges de seguretat contra incendis forestals en urbanitzacions o edificacions són realment importants a l’hora de donar seguretat en cas d’incendi forestal. Desgraciadament els grans incendis forestals cada estiu assolen una part dels nostres boscos. Realitzant les franges de protecció al voltant dels habitatges o terrenys pròxims al bosc aconseguim frenar la capacitat destructiva del foc. Estassant el sotabosc, aclarint la densitat dels arbres amb tales i triturant les restes vegetals aconseguim reduir la massa forestal que es converteix en combustible en un incendi.

Els aprofitaments forestals

La gestió dels recursos forestals com la fusta, la llenya i la biomassa dins de la silvicultura sostenible o silvicultura ecològica ens permet respectar els ecosistemes de la zona donant una productivitat econòmica, la supervivència i millora dels boscos.

Les estassades de sotabosc forestal

L’estassada forestal consisteix en eliminar selectivament una part del sotabosc, respectant les espècies d’interès. Es poden dur a terme amb motoserra i desbrossadores manuals o maquinària forestal pesada.

Els desbrossaments forestals són una bona inversió contra els incendis forestals, per guanyar zones recreatives al bosc, per augmentar i millorar zones de pastura i per promoure un bosc de futur amb qualitat.

Les aclarides forestals

En les aclarides forestals de millora o sanejament, bàsicament talem els arbres que estan malalts, mal formats o amb creixements insuficients. El bosc acabaria fent la selecció natural però amb aquests treballs accelerem el procés natural i rebaixem la quantitat de combustible pels incendis forestals i nodrim la terra amb els triturats.

 La poda de refaldat forestal

Les podes de refaldat forestal les realitzem per donar valor a la fusta. Generalment s’esporga la part baixa del fust principal. En condicions normals, l’arbre fa una poda natural durant el seu creixement, aquesta és més evident en boscos d’alta densitat. El resultat de la poda natural (quan s’asseca i cau) és contraproduent per a la qualitat de la fusta. Una mala praxi en l’esporga pot ser encara més contraproduent que una poda natural.

 

Tramitació i execució de plans tècnics de gestió i millora forestal

Hi ha diferents instruments d’ordenació forestal per a finques privades petites i grans. A la nostra empresa forestal, assessorem als propietaris de les finques com tramitar-los. Els plans tècnics forestals són el full de ruta per gestionar una finca forestal, si per exemple cal realitzar camins de desembosc, quants arbres cal tallar i de quin tipus, si es pot transformar una part de bosc en conreu i entre altres. Alguns dels avantatges són: la reducció d’impostos i la facilitat dels permisos dels aprofitaments forestals.

Rompuda de terrenys forestals

Una part de la seva finca forestal pot convertir-se en terreny de conreu o pastura, a través del pla tècnic de millora forestal o demanant l’autorització al departament d’Agricultura. La nostra empresa forestal disposa de la maquinària necessària per realitzar els treballs de rompuda.

 • treballs forestals de tala d'arbres
 • treballs forestals de tala d'arbres
 • Serveis de tala d'arbres
 • Servei de poda d'arbres
 • Servei de poda d'arbres

Altres serveis.

Realitzem creació i manteniment de jardins.

Donem el servei de “destoconar” la soca d’un arbre tallat per poder construir o simplement per no veure-la.

Instal·lem i mantenim ancoratges estàtics i dinàmics per resoldre problemes mecànics i donar més seguretat a l’arbre.

Triturem branques amb tractor trituradora i amb biotrituradores remolcades amb camió.

Netegem els arbres de bosses d’erugues i les retirem per garantir la seguretat a la zona.

Realitzem feines amb tractor forestal tan de desbrossament amb desbrossadora de martells com de desembosc amb cabrestany per aprofitaments forestals de fusta, llenya i biomassa.
Retirem restes vegetals amb camió grua forestal per fer biomassa.
Fem poda viària amb tècnics especialistes en arboricultura i amb maquinària específica per treballar als carrers i zones públiques.

Sol·licitud de llicències de tala d’arbres en zones urbanes. Sol·licitud  d’autoritzacions d’aprofitaments forestals de fusta, llenya i biomassa.

Oferim el servei de treure taulons de fusta dels arbres talats amb una serradora portàtil de petites dimensions que entra a qualsevol pati.
L’Endoteràpia és un tractament fitosanitari per l’arbrat que consisteix en la injecció de substàncies fitosanitàries i nutritives en el tronc de l’arbre que es distribuiran per tot el sistema vascular evitant així l’aspersió de productes químics al medi ambient.

QUI SOM.

SERVEIS FORESTALS, D’ARBORICULTURA I DE JARDINERIA

Vam iniciar aquest projecte al 2005 amb l’objectiu de conciliar ciutat i natura. Som tècnics en arboricultura, especialistes en tala i poda en alçada. També ens dediquem al desbrossament i neteja de parcel·les, treballs de jardineria i treballs forestals. Gestionem zones verdes urbanes i periurbanes tant per particulars com per servidors públics.
El nostre personal està qualificat amb la certificació europea de treballs en arbres (ETW) tant en tècniques de grimpada amb corda com amb plataformes elevadores. Disposem dels certificats NPTC en treballs forestals, grimpada d’arbres i rescat.

Certificats

 • treball amb motoserra en un arbre

Feines realitzades

Treballs De Tala I Poda D’arbres En Alçada A Sant Cugat Del Vallès

Aquest hivern, una empresa de Sant Cugat de Vallès va contactar amb nosaltres per demanar-nos d'urgència que podessim en alçada...

More »

Treballs de tala i poda d’arbres en alçada a Sant Cugat del Vallès

Aquest hivern, una empresa de Sant Cugat de Vallès va contactar amb nosaltres per demanar-nos d'urgència que podessim en alçada una branca gran que va quedar penjant en un arbre. La branca podia caure en qualsevol moment cap al carrer així que vam anar immediatament a solucionar la urgència. Vam senyalitzar la zona de seguretat perquè no pogués passar ningú durant els treballs d'esporga. Abans de pujar a l'arbre el vam inspeccionar per tenir la certesa que el temporal de vent no hagués compromès l'estructura de l'arbre tant la part aèria com la radicular. Un podador del nostre equip va pujar a l'arbre amb tots els sistemes de seguretat per a aquests treballs i va tallar la branca. Prèviament, havíem muntat una politja i un fre dissipador per baixar la gran branca de forma controlada. Ja que estàvem allà, vam podar unes branques seques d'altres arbres i vam talar un pi sec. Vam retirar amb camió grua les restes de la poda i tala.

Treballs De Poda I Tala En Un Arbre Gran En Un Jardí A Rubí

Un particular buscava una empresa per tallar un arbre del seu jardí. Va contactar amb la nostra empresa per demanar el...

More »

Treballs de poda i tala en un arbre gran en un jardí a Rubí

Un particular buscava una empresa per tallar un arbre del seu jardí. Va contactar amb la nostra empresa per demanar el pressupost d'una tala. Vam quedar per fer una visita i després de valorar la feina li vam passar un pressupost sense compromis. Vàrem tramitar el permís de la tala d'arbres a l'Ajuntament de Rubí. Una setmana més tard vam fer la tala per seccions controlades.  

Tala I Poda D’arbres En Una Parcel·la A L’Ametlla Del Vallès

A l'Ametlla del Vallès un propietari d'una parcel·la buscava una empresa especialitzada en tala i poda d'arbres a la zona...

More »

Tala i poda d’arbres en una parcel·la a l’Ametlla del Vallès

A l'Ametlla del Vallès un propietari d'una parcel·la buscava una empresa especialitzada en tala i poda d'arbres a la zona del Vallès amb l'objectiu d'edificar. Els arbres eren molt alts (Pinus halepensis i Pinus pinea) i per abatre'ls vam decidir utilitzar el cabrestany del tractor per assegurar la caiguda. Vam carregar amb camió grua forestal les branques dels arbres talats per dur-les a la planta de biomassa. La fusta dels arbres talats la vàrem portar a la serradora.

Tala D’un Arbre A Castellar Del Vallès

Una comunitat de veïns a Castellar del Vallès buscava una empresa especialitzada en tala d'arbres. Els veïns es van posar...

More »

Tala d’un arbre a Castellar del Vallès

Una comunitat de veïns a Castellar del Vallès buscava una empresa especialitzada en tala d'arbres. Els veïns es van posar en contacte amb nosaltres i ens van demanar que tallèsim el pi que tenien al jardí per problemes estructurals. Nosaltres vam talar l'arbre per seccions controlades per evitar desperfectes. Després vam fer la retirada de les branques de l'arbre i vam deixar tallada i apilada la fusta del arbre pels veïns.

Contacta amb nosaltres!

Som del Vallès, província de Barcelona i treballem per tota Catalunya. Per més informació contacteu amb nosaltres.

607 667 481
info@urbanforest.cat