Home 2020-02-27T19:18:47+00:00

Urban Forest és una empresa especialitzada en la gestió integral d’arbres, parcel·les i boscos tant per particulars com per servidors públics.

Poda d’arbres.

La poda dels arbres és una de les principals intervencions que realitzem per tenir cura dels nostres arbres. Les podes ben realitzades garanteixen la salut i la seguretat de l’arbre dins del seu entorn. Una mala praxis pot fer emmalaltir l’arbre i debilitar la seva integritat, en conseqüència pot posar en risc persones i bens.

Els coneixements que ens ha donat l’arboricultura i la formació continuada ens permeten triar entre els diferents tipus de poda. Nosaltres com a podadors certificats (ETW) coneixem les necessitats de l’arbre i triem la poda més adient en cada cas, com per exemple:
Poda de plantació: Afavoreix la recuperació després de la plantació.
Poda de formació: Garanteix la salut de l’arbre des de la seva joventut.
Poda de conservació: Manté una forma semi lliure preservant la salut i la solidesa.
Poda de conservació i redimensionat: Manté una forma estructurada.
Poda de conversió: Canvia la forma d’un arbre.
Poda de reestructuració: Reestructura les formes mutilades, abandonades i decaigudes dels arbres

Poda de palmeres.

Les palmeres no són arbres i cal tenir una cura específica respectant la seva biologia. Els coneixements que ens ha donat l’arboricultura i la formació continuada ens permeten fer la millor poda. Nosaltres com a podadors certificats europeus (ETW) coneixem les necessitats de les palmeres i triem la poda més adient.

La poda de la palmera és una poda per estètica o per seguretat. Es poden podar les fulles més seques i els fruits.
La poda ens permet revisar la palmera i comprovar si està sana o bé està colonitzada per algun insecte o paràsit. En el nostre entorn, malauradament, moltes de les nostres palmeres s’han vist afectades per la plaga de l’escarabat morrut.

Tala d’arbres.

Utilitzem la tala d’arbres quan la seguretat de l’arbre i de l’entorn estan en risc. La tala d’arbres requereix coneixements específics per fer un treball amb seguretat i eficiència, nosaltres som un equip d’arboristes certificats amb molta experiència. Disposem de personal qualificat amb la certificació europea de treballs als arbres (ETW) tant amb tècniques de grimpada amb cordes com amb plataformes elevadores. També disposem dels certificats NPTC en treballs forestals, grimpada d’arbres i rescat.

Donem el servei de la tramitació de permís de tala d’arbres.
Si has de talar un arbre, t’oferim la possibilitat de convertir-lo en taulons de fusta per poder fer un moble com a record.
Hi ha diferents tècniques per talar un arbre i triarem una o altre depenent de l’arbre i de la seva ubicació com per exemple:

Tala per seccions controlades: Grimpant a l’arbre mitjançant material especialitzat anem tallant l’arbre per seccions
Tala amb grua: talem els arbres sencers o en grans seccions mitjançant grues de gran tonatge
Tala amb plataforma elevadora: Talem arbres per seccions controlades quan l’arbre no permet la seva trepa
Tala amb cabrestany: Fem un abatiment directe de l’arbre sencer dirigint la caiguda amb l’ajuda d’un cabrestany forestal
Tala directe mitjançant entalladures: Fem un abatiment de l’arbre sencer dirigint la caiguda fent entalladures de direcció i si cal fent ús de tascons i palanques d’abatiment

Tala de palmeres.

La tala de les palmeres es pot realitzar amb diferents tècniques i mitjans tot depenent de la palmera i del seu entorn. La tala de palmeres requereix coneixements específics per fer un treball amb seguretat i eficiència.

Nosaltres som un equip d’herboristes certificats amb molta experiència. Disposem de personal qualificat amb la certificació europea de treballs als arbres (ETW) tant amb tècnica de grimpada amb cordes com amb plataformes elevadores. Es poden realitzar tales de palmeres com per exemple: tales per seccions controlades, tales per abatiment directe, tales amb plataforma elevadora o tales amb grues de gran tonatge.

Neteja i desbrossament de parcel·les.

Realitzem neteja i desbrossament de parcel·les urbanes i forestals. Fem els desbrossament amb tractor o amb desbrossadora manual depenent de la parcel·la. Som coneixedors de la normativa i apliquem els protocols establerts pels ajuntament i altres estaments.

Demanar pressupost

Treballs forestals.

Realitzem treballs forestals per la gestió i l’aprofitament sostenible dels boscos. Aprofitem la fusta, la llenya i la biomassa com a recurs renovable. També realitzem franges de seguretat contra incendis.

Demanar pressupost

Altres serveis.

Realitzem creació i manteniment de jardins.

Donem el servei de “destoconar” la soca d’un arbre tallat per poder construir o simplement per no veure-la.

Instal·lem i mantenim ancoratges estàtics i dinàmics per resoldre problemes mecànics i donar més seguretat a l’arbre.

Triturem branques amb tractor trituradora i amb biotrituradores remolcades amb camió.

Netegem els arbres de bosses d’erugues i les retirem per garantir la seguretat a la zona.

Realitzem feines amb tractor forestal tan de desbrossament amb desbrossadora de martells com de desembosc amb cabrestany per aprofitaments forestals de fusta, llenya i biomassa.
Retirem restes vegetals amb camió grua forestal per fer biomassa.
Fem poda viària amb tècnics especialistes en arboricultura i amb maquinària específica per treballar als carrers i zones públiques.

Sol·licitud de llicències de tala d’arbres en zones urbanes. Sol·licitud  d’autoritzacions d’aprofitaments forestals de fusta, llenya i biomassa.

Oferim el servei de treure taulons de fusta dels arbres talats amb una serradora portàtil de petites dimensions que entra a qualsevol pati.
L’Endoteràpia és un tractament fitosanitari per l’arbrat que consisteix en la injecció de substàncies fitosanitàries i nutritives en el tronc de l’arbre que es distribuiran per tot el sistema vascular evitant així l’aspersió de productes químics al medi ambient.

QUI SOM.

SERVEIS FORESTALS, D’ARBORICULTURA I DE JARDINERIA

Vam iniciar aquest projecte al 2005 amb l’objectiu de conciliar ciutat i natura. Som tècnics en arboricultura, especialistes en tala i poda en alçada. També ens dediquem al desbrossament i neteja de parcel·les, treballs de jardineria i treballs forestals. Gestionem zones verdes urbanes i periurbanes tant per particulars com per servidors públics.
El nostre personal està qualificat amb la certificació europea de treballs en arbres (ETW) tant en tècniques de grimpada amb corda com amb plataformes elevadores. Disposem dels certificats NPTC en treballs forestals, grimpada d’arbres i rescat.

Certificats

Feines realitzades

Treballs De Poda I Tala En Un Arbre Gran En Un Jardí A Rubí

Treballs de poda i tala en un arbre gran en un jardí a Rubí

Un particular buscava una empresa per tallar un arbre. Va contactar amb la nostra empresa per demanar el pressupost d'una tala. Vam quedar per fer una visita i després de valorar la feina li vam passar un pressupost sense compromis. Vàrem tramitar el permís de la tala d'arbres a l'Ajuntament de Rubí. Una setmana més tard vam fer la tala per seccions controlades.  

Tala D’un Arbre A Castellar Del Vallès

Tala d’un arbre a Castellar del Vallès

Una comunitat de veïns a Castellar del Vallès buscava una empresa especialitzada en tala d'arbres. Els veïns es van posar en contacte amb nosaltres i ens van demanar que tallèsim el pi que tenien al jardí per problemes estructurals. Nosaltres vam talar l'arbre per seccions controlades per evitar desperfectes. Després vam fer la retirada de les branques de l'arbre i vam deixar tallada i apilada la fusta del arbre pels veïns.

Neteja I Desbrossament D’una Parcel·la A Sant Vicenç Dels Horts

Neteja i desbrossament d’una parcel·la a Sant Vicenç dels Horts

L’Ajuntament de Sant Visenç dels Horts va fer un requeriment al propietari per que la parcel·la tenia molta vegetació. Nosaltres vam desbrossar amb tractor tota la parcel·la i vam fer els repassos amb desbrossadora manual.

Desbrossament De Parcel·les Amb Tractor A Terrassa

Desbrossament de parcel·les amb tractor a Terrassa

Ens van encarregar fer les feines de desbrossament a les instal·lacions dels dipòsits d’aigua de Terrassa. Vam fer els desbrossament amb tractor i amb desbrossadora manual a les zones menys accessibles.

Contacta amb nosaltres!

Som de Castellar del Vallès i treballem per tota la província de Barcelona. Per més informació contacteu amb nosaltres.

607 667 481
info@urbanforest.cat