Avís Legal 2019-02-05T14:38:38+00:00

Avís Legal

L’accés, utilització o navegació per qualsevol pàgina web propietat de Juan Francisco Moya Sabalete ja sigui a través del lloc www.urbanforest.cat o bé des de qualsevol altra pàgina web, implica que l’usuari ha llegit els següents termes i condicions d’ús, acceptant-los sense reserves pel que es compromet a fer ús del present lloc de conformitat amb els següents termes i condicions d’ús.

Límits de la llicència

L’usuari haurà de respectar a tot moment els termes i condicions d’ús establerts, així com el que es disposa per la legislació vigent, sent coneixedor de l’accés a la pàgina www.urbanforest.cat és personal i limitat, referint-se únicament a l’ús i visualització dels continguts i informació publicats a la pàgina www.urbanforest.cat.

L’usuari és coneixedor que la present autorització és únicament per a l’ús, visualització i consulta dels continguts i informació publicats a la pàgina www.urbanforest.cat, per la qual cosa en cap cas la present autorització no constitueix transferència alguna sobre la pàgina www.urbanforest.cat o sobre els continguts i informació publicada en la mateixa, els quals en qualsevol cas són propietat exclusiva de Juan Francisco Moya Sabalete, no sent possible la seva utilització sense explicar prèviament amb l’autorització escrita per part de Juan Francisco Moya Sabalete.

Així mateix, l’usuari es compromet a respectar els avisos de Copyright, en qualsevol còpia que pogués fer tant de la pàgina www.urbanforest.cat com dels continguts i informació publicada en la mateixa, així com a no realitzar cap tipus de reproducció, distribució, transferència, memorització o modificació de la pàgina www.urbanforest.cat, dels seus continguts i informació publicada sense explicar prèviament amb l’autorització escrita per part de Juan Francisco Moya Sabalete.

Igualment queda prohibida la utilització de la pàgina www.urbanforest.cat, així com dels continguts i informació publicada en la mateixa, per a finalitats comercials o publicitaris, tret que para això es compti amb l’autorització prèvia i per escrit per part de Juan Francisco Moya Sabalete.

Copyright

La pàgina www.urbanforest.cat així com els continguts i informació publicada en la mateixa, estan emparats sota el dret de copyright © , sent propietat de Juan Francisco Moya Sabalete – Tots els drets reservats, no sent possible la seva utilització sense autorització prèvia i per escrit

Marques Registrades

La marca registrada Juan Francisco Moya Sabalete i totes les altres marques, noms de producte, logotips, noms i símbols, que apareixen a la pàgina www.urbanforest.cat, són marques registrades que pertanyen a Juan Francisco Moya Sabalete – Tots els drets reservats, no sent possible la seva utilització sense autorització prèvia i per escrit.

Modificació del lloc

Juan Francisco Moya Sabalete es reserva el dret a modificar o actualitzar a qualsevol moment la pàgina www.urbanforest.cat, així com a variar tant la seva configuració i presentació, com les condicions d’accés a la mateixa, podent fins i tot variar o modificar els continguts i informació publicada en la mateixa sense necessitat de previ avís a l’usuari.

Exclusió de garanties i responsabilitat

L’ús de la pàgina www.urbanforest.cat, així com dels continguts i informació publicada en la mateixa, es realitza sota l’exclusiva responsabilitat de l’usuari.

Juan Francisco Moya Sabalete en cap cas assumeix responsabilitat alguna ni tan sols indirecta o subsidiària per aquells danys i perjudicis que poguessin derivar-se per a l’usuari o per a un tercer com a conseqüència de la falta de disponibilitat, manteniment, incorrecció, inexactitud o funcionament, utilitat, adequació o validesa de la pàgina www.urbanforest.cat, així com dels continguts i informació publicada en la mateixa

Juan Francisco Moya Sabalete no assumeix cap tipus de responsabilitat ni garanteix l’aprofitament dels continguts i informació publicada a la pàgina www.urbanforest.cat, no sent responsable per les pèrdues o danys que poguessin ocasionar-se a l’usuari o a un tercer com a conseqüència de l’accés i ús de la pàgina www.urbanforest.cat, així com tampoc es responsabilitza en cas de manipulació del contingut i informació publicada en la mateixa en el cas que sigui manipulat per un tercer.

Enllaços

Juan Francisco Moya Sabalete no assumeix cap tipus de responsabilitat que pot derivar-se de la concessió, continguts i informació existent en pàgines propietat de tercers a les quals es pugui fer referència a la pàgina www.urbanforest.cat, així com tampoc pot garantir l’existència de virus o qualsevol altre elements a les pàgines propietat de tercers que poguessin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), documents o fitxers propietat de l’usuari.

Informació confidencial

Juan Francisco Moya Sabalete garanteix la seguretat de les dades de caràcter personal obtinguts a través de la pàgina www.urbanforest.cat, tot això, de conformitat amb l’establert per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, així com per qualsevol altra normativa que li sigui aplicable.

Més informació en relació amb aquest punt – veure Política de Privadesa.

Qualsevol altra informació (retroalimentació, dades, respostes, preguntes, comentaris, suggeriments, idees, projectes, comandes, reclamacions o qualsevol altra informació) facilitada per l’usuari a Juan Francisco Moya Sabalete ben com a conseqüència de l’ús de la pàgina www.urbanforest.cat, o bé de qualsevol altra forma, haurà de realitzar-se tenint en compte els següents aspectes:

1. la informació no contindrà element il·legítim, calumniós, difamatori, obscè, pornogràfic, abusiu, o qualsevol element que pugui suposar una molèstia o amenaça o idoneïtat per a la seva publicació

2. la informació no haurà de contenir virus o elements contaminants o destructius, per la qual cosa l’usuari haurà d’assegurar-se de la seva inexistència abans de remetre la informació.

3. la informació facilitada ha de ser de la seva propietat i per tant ha d’estar en possessió del dret de cessió, sent conscient que l’enviament de la informació implica la cessió de forma gratuïta a Juan Francisco Moya Sabalete del dret de publicació de la informació, o fins i tot del dret integrar la mateixa dins dels continguts de la pàgina www.urbanforest.cat si així ho considera oportú sense que existeixi limiti en la seva utilització, reconeixement de la font, disponibilitat o responsabilitat.

No emprendre accions legals de cap tipus contra Juan Francisco Moya Sabalete en relació amb la informació facilitada, havent d’assumir la total responsabilitat de la mateixa enfront de tercers que poguessin interposar algun tipus d’acció judicial contra Juan Francisco Moya Sabalete com a conseqüència de la informació facilitada per l’usuari.